TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Tulikuuma Kumpu Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaoteltu eri henkilörekistereihin.

Asiakasrekisteri

Kameravalvontarekisteri

Kulunvalvontarekisteri

Laskutusrekisteri

Rekrytointirekisteri

Sopimusrekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Työajan seurantarekisteri

Verkkovierailurekisteri

Tietosuojasertifikaatti

Organisaatio on valinnut tietosuojavaatimusten toteuttamisen ratkaisuksi D-Fence Easy GDPR -palvelun. Tarkemmat tiedot sertifikaatista.